Princip přikládání dominových karet je všeobecně známý. Domina děti skládají zleva doprava ( ke kartě s příkladem 8+9 hledají kartu s číslem 17).

Domina klademe tak, aby k sobě patřily strany karet se:

  • stejným počtem předmětů,
  • správným výsledkem příkladu,
  • správnou slabikou, samohláskou, číslicí,
  • správným slovním druhem

Je možné sestavit jedno domino ze všech 24 karet. Každá chyba se totiž projeví velmi výrazně (domino přestane navazovat, nejde dokončit). Umožňuje tak dětem „sebekontrolu“. Kontrola správnosti je tedy jednoduchá = dítěti nezůstane žádná karta a navíc začátek a konec řady si odpovídají (patří k sobě).
Domino dětem zpříjemní procvičování látky i domácí přípravu. Lze jimi procvičovat početní operace, prostorovou orientaci a rozeznávání geometrických tvarů. Domino pomůže též při nácviku čtení hlásek, slabik. U některých domin se děti učí sledovat současně dva požadavky: např. správný výpočet a správný geometrický tvar. Protože děti nechtějí domino pokazit, počítají soustředěně a pečlivě. Je možné ho použít i při práci ve dvojicích nebo ve skupinách.
Jde o pomůcku s dlouhou životností, jelikož je vyrobena z tvrdého kartonu.

Každý arch za 10,- Kč obsahuje 2 domina. Domino pro jednoho žáka tedy stojí 5,- Kč.