• nácvik prvopočátečního čtení slabik, procvičení a zmechanizování početních spojů v matematice
 • procvičení a opakování učiva hravou formou → děti pracují i o přestávkách
 • soubor rozstříhaných obrázků určitého tématu
 • po splnění úkolu dítě umístí kartičku na podložku do správného políčka
 • kvalitní laminátová povrchová úprava zabraňuje poškození a umožňuje žákům snadnou manipulaci
 • vhodná motivace – témata vycházejí z mimočítankové četby a učiva prvouky
 • mezipředmětové vztahy (literární výchova, prvouka,matematika)
 • snadná kontrola ze strany žáka i učitele  → sestaven správný obrázek
 • nahrazuje drahé kopírování pro nadané žáky
 • jiná forma práce než psaní, doplňování, vybarvování
 • rozvíjí jemnou motoriku, děti získávají zručnost a pohotovost
 • nikdy nikdo nezahálí, pomůcka respektuje individuální tempo každého žáka
 • učí děti samostatnosti

Loto  – Od písmenka k písmenku
– slabika → obrázek
Loto  –  Z pohádky do pohádky
– sčítání a odčítání do 10
Loto – Domácí zvířata a jejich mláďata
– sčítání a odčítání do 20 bez přechodu
Loto – Krtkova dobrodružství
– sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
Loto – Ferda Mravenec
– sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
Loto – Kronika města Kocourkova
– sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky
Loto – Ilustrace ze známých dětských knížek J. Lady
– násobení a dělení do 50
Loto – Zvířata ze ZOO
– násobení a dělení do 100
Loto – Čtyřlístek
– sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100