Přísloví a lidová rčení
  • pracovní sešit (formát A4; 32 stran)) vhodný pro  žáky 1.– 4. ročník základní   školy
  • vhodný i pro děti s poruchami učení
  • v  tajenkách se děti seznámí s 50 nejznámějšími  českými příslovími
  • součástí sešitu je návod, kde jsou popsány typy činností  pro každý ročník (sluchová analýza a syntéza slov – hláskování; grafické znázornění délky  slabik; určování rodů; řazení slov podle abecedy; určování vzorů podstatných jmen; procvičování přídavných jmen; rýmy)