• pracovní sešit pro žáky 1. ročníku plný osmisměrek (formát A5; 32 stran)
  • každá osmisměrka je určena pro nácvik všech podob určitého písmena (tiskací i psací)
  • zábavné učení čtení a psaní vhodné pro školu i domácí přípravu (procvičení tiskacích i  psacích tvarů písmen, procvičování zrakové orientace, nácvik čtení a orientace v textu)
  • vhodný i pro děti s poruchami učení 
  • součástí sešitu je návod k použití, metodický postup, klíč se správným řešením