•  pomůcka pro nácvik čtení slabik s písmeny S, L, P, M, J ,T
  • vhodná pro školní výuku i domácí přípravu

Pomůcka obsahuje 20 různých pásů písmen. Přiložením dvou pásů lze sestavit slabiky. Zhotoveno z tvrdého kartonu, formát A4, výška písma 1 cm.