Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost –
Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ
Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: 27 642/2012-25-578.
Účastníci dostanou po ukončení semináře osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.
Cena: 500,- Kč – možno hradit z programu “ EU peníze“
Seminář je určen všem učitelům, kteří chtějí, aby:

  • vyučování nebyla nuda
  • děti i učitelé chodili rádi do školy
  • výuka byla pestrá, hravá a zajímavá
  • žáky vyučování bavilo
  • děti podávaly maximální výkon
  • ve třídě bylo příjemné a nestresující klima
  • vytvářeli pozitivní vztah dětí k učení

Seminář obsahuje mnoho praktických rad a námětů pro zkvalitnění a zpestření hodin českého jazyka, literární výchovy a matematiky v nižších třídách 1. stupně základní školy. Představuje řadu konkrétních her a pomůcek, které navozují příjemnou, tvůrčí a zábavnou atmosféru při vyučování, kdy děti pracují s chutí a samostatně. Seminář je plně zaměřen na pedagogickou praxi (praktické náměty, pracovní návody a postupy, metody a hry, ukázky netradičních pomůcek a práce s nimi).
V případě, že Vás nabídka zaujala, jste zváni na semináře:

20. března 2014
Jirny – 14,00 – 17,00 hodin
Základní škola Jirny, okres Praha – východ
Brandýská 45, Jirny, 250 90

17. dubna 2014 (Velikonoční prázdniny)
České Budějovice 
– 9,00 – 12,00 hodin  OBSAZENO

Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3,  České Budějovice,   370 11

18. dubna 2014 (Velikonoční prázdniny)
České Budějovice – 9,00 – 12,00 hodin

V přihláškách uveďte vybraný termín, místo konání, jméno a příjmení, titul, datum narození (nutné pro vydání osvědčení), způsob úhrady (platba v hotovosti během akce proti pokladní stvrzence nebo převodním příkazem – po uskutečnění akce bude vystavena faktura, kterou uhradí vysílající organizace), přesný název a adresu školy, IČO školy, kontaktní e-mailovou adresu, případně mobilní telefon.

Přihlášky zasílejte elektronickou poštou na adresu skola.hrou@seznam.cz.
Přihlášky Vám budou obratem potvrzeny.

Týden před konáním akce Vám bude zaslána pozvánka na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce, kde bude upřesněno místo konání.
Účastnický poplatek: 500,- Kč – platba v hotovosti během akce proti pokladní stvrzence nebo převodním příkazem (po uskutečnění akce bude vystavena faktura, kterou uhradí vysílající organizace).
V případě Vašeho zájmu lze uspořádat seminář i ve Vašem regionu nebo přímo ve Vaší organizaci.

Objednat seminář lze na níže uvedené adrese:
Mgr. Hana Sedláčková
512 32 Martinice 100
mobil: 737 578 263
e-mail: skola.hrou@seznam.cz