Přihláška na seminář

Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost - Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT-8038/2018-1. Účastníci dostanou po ukončení semináře osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.
Cena: 500,- Kč – možno hradit z programu “ EU peníze“.

Seminář obsahuje mnoho praktických rad a námětů pro zkvalitnění a zpestření hodin českého jazyka, literární výchovy a matematiky v nižších třídách 1. stupně základní školy. Představuje řadu konkrétních her a pomůcek, které navozují příjemnou, tvůrčí a zábavnou atmosféru při vyučování, kdy děti pracují s chutí a samostatně. Seminář je plně zaměřen na pedagogickou praxi (praktické náměty, pracovní návody a postupy, metody a hry, ukázky netradičních pomůcek a práce s nimi).

V přihláškách uveďte vybraný termín, místo konání, jméno a příjmení, titul, datum narození (nutné pro vydání osvědčení), způsob úhrady (platba v hotovosti během akce proti pokladní stvrzence nebo převodním příkazem – po uskutečnění akce bude vystavena faktura, kterou uhradí vysílající organizace), přesný název a adresu školy, IČO školy, kontaktní e-mailovou adresu, případně mobilní telefon.

Přihlášky zasílejte vyplněním níže uvedeného formuláře. Přihlášky Vám budou obratem potvrzeny.

Týden před konáním akce Vám bude zaslána pozvánka na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce, kde bude upřesněno místo konání. Účastnický poplatek: 500,- Kč – platba v hotovosti (samoplátce) během akce proti pokladní stvrzence nebo převodním příkazem (po uskutečnění akce bude vystavena faktura, kterou uhradí vysílající organizace). V případě Vašeho zájmu lze uspořádat seminář i ve Vašem regionu nebo přímo ve Vaší organizaci.


Přihláškový formulář

Termín a místo konání semináře (* povinný údaj)

Způsob úhrady (* povinný údaj)

 

Účastník semináře


Jméno (* povinný údaj)

Příjmení (* povinný údaj)

Titul

Datum narození (nutné pro vydání osvědčení) (* povinný údaj)

Kontaktní e-mail (* povinný údaj)

Kontaktní telefon

 

Údaje o vysílající organizaci (pro fakturaci je nutné vyplnit všechny níže uvedené položky)


Název vysílající školy, firmy nebo fyzické osoby

Ulice a číslo popisné

PSČ

Město nebo obec