Od písmenka k písmenku – obrázek → slabika

Od písmenka k písmenku – obrázek → slabika
Kód produktu: Od písmenka k písmenku – obrázek → slabika
Skladová dostupnost: Na skladě
Cena: 300Kč
Množství:  

► pomůcka pro nácvik prvopočátečního čtení slabik zábavnou formou

► vhodná pro školní výuku i domácí přípravu

 • procvičení a opakování učiva hravou formou → děti pracují i o přestávkách
 • nácvik prvopočátečního čtení slabik
 • soubor 28 rozstříhaných obrázků na téma Od Písmenka k písmenku
 • po splnění úkolu dítě umístí kartičku na podložku do správného políčka
 • kvalitní laminátová povrchová úprava zabraňuje poškození a umožňuje žákům snadnou manipulaci
 • vhodná motivace – témata vycházejí z mimočítankové četby a učiva prvouky
 • mezipředmětové vztahy (literární výchova, prvouka,matematika)
 • snadná kontrola ze strany učitele → sestaven správný obrázek
 • nahrazuje drahé kopírování pro nadané žáky
 • jiná forma práce než psaní, doplňování, vybarvování
 • rozvíjí jemnou motoriku, děti získávají zručnost a pohotovost
 • nikdy nikdo nezahálí, pomůcka respektuje individuální tempo každého žáka
 • učí děti samostatnosti