Každý arch obsahuje „ŠIFROVANÉ ABECEDY“ pro 10 žáků. Cena za jeden    arch je vždy 10,- Kč.

6 druhů:

  • Sčítání a odčítání do 10 – pro 1. ročník
  • Sčítání a odčítání do 20 – pro 1. a 2. ročník
  • Sčítání a odčítání do 100 – od 2. ročníku výše
  • Násobení a dělení do 100 – od 2. ročníku výše
  • Mřížka – souřadnice bodů – od 1. ročníku výše
  • Tajná abeceda – od 1. ročníku výše

Jednotlivé druhy jsou odlišeny barevně.

Šifrované abecedy můžeme použít vždy při motivaci, kdy chceme dětem sdělit    program činnosti formou tajenky. Slova a věty předané touto cestou by měly být    přitažlivé svým obsahem (pranostiky, přísloví….).

Šifry

Metoda šifrovaných zpráv:

Děti mají na kartičce očíslovaná jednotlivá písmena. Písmena jim diktujeme    nebo píšeme na tabuli ve formě příkladů. Slovo DUBEN je zašifrováno (podle „Šifrované abecedy +,- do 100“) do     čísel: 45, 61, 42, 46, 53. Dětem bychom diktovali nebo napsali na tabuli třeba v této    podobě:
sifry01.gif (1638 bytes)

Dobře se osvědčuje psát příklady pod sebe do sloupců a u delších zpráv    oddělovat jednotlivá slova vodorovnou čarou. U sčítání a odčítání do 10 a do 20    musíme v zadání určit i správnou barvu příkladu.

Touto metodou můžeme procvičovat s dětmi snadno a zábavně i slovní druhy. Slovo    JARO je zašifrováno (podle „Šifrované abecedy x, : do 100“) do čísel: 27,    4, 42, 36.

sifry02.gif (2159 bytes)

Nad každý slovní druh napíšou děti jeho číslo a vypočítají příklad. V     šifrované abecedě pak najdou u čísla písmenko a vyluští tajenku.

U starších dětí můžeme procvičovat současně pád, číslo a rod, abecední     řazení a slovní druhy.     Pád: 1 – 7 Číslo: 1 – 2     Rod: mužský -1 ženský – 2 střední – 3     Jednotlivá čísla mezi sebou vynásobíme a dále pak řešíme slovní rovnici

sifry03.gif (1564 bytes)

Mřížka – souřadnice bodů

S touto kartičkou můžeme již od 1. třídy s dětmi procvičovat souřadnice bodů.     Slovo KMEN bychom dětem diktovali nebo napsali na tabuli třeba v této podobě:

sifry04.gif (1360 bytes)

Tajná abeceda

S touto kartičkou s dětmi procvičujeme prostorovou orientaci již od 1. třídy.    Velmi pomáhá dyslektikům při nápravě jejich obtíží. Slovo PRAHA bychom napsali na    tabuli v této podobě:

sifry05.gif (1148 bytes)

Pomocí těchto „Šifrovaných abeced“ učitelé velmi snadno a rychle    připraví různé tajenky. Usnadní jim přípravu projektů, kdy při jejich tvorbě     využijí mezipředmětové vztahy (M, ČJ, Prvouka). U dětí je tato forma velmi    oblíbená.     Stačí tedy pouze zajistit pro žáky potřebný počet „Šifrovaných abeced“     › např. pro 20 žáků › 2 archy (1 arch obsahuje abecedu pro 10 žáků – 10    kartiček ) › 2 x 10,- Kč = 20,- Kč stačí pro celou třídu.