Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám představit touto cestou elektronické pošty soubor osvědčených pomůcek pro1. stupeň ZŠ, který zahajujeme vydáním kompletní sady pomůcek pro nácvik prvopočátečního čtení, počítání a vyjmenovaných slov.

Naším přáním je, aby se žáci pomocí těchto pomůcek učili rádi, aby se do školy těšili, aby se učení stalo zkrátka pro děti hrou.

Tyto pomůcky jsou využívány v matematice, prvouce a literární výchově každý den od vstupu dětí do školy. Učení s nimi děti baví, na hodiny se těší, ba dokonce někdy pracují i o přestávkách. Pomůcky slouží k procvičení právě probírané látky hravou formou, učí děti samostatnosti, respektují individuální tempo každého žáka. Při hodinách díky těmto pomůckám nikdo nezahálí, pomůcka nahrazuje drahé kopírování pro nadané žáky.

Pokud Vás nabídka pomůcek zaujala, můžete si je prohlédnout na dalších stranách .

Těším se na spolupráci s Vámi.

Hana Sedláčková
autorka pomůcek učitelka 1. stupně ZŠ