Přihláška na webinář

Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost - Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT-565/2021-2-89. Účastníci dostanou po ukončení webináře osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.
Cena: 600,- Kč – možno hradit ze šablon

Webinář obsahuje mnoho praktických rad a námětů pro zkvalitnění a zpestření hodin českého jazyka, literární výchovy a matematiky v nižších třídách 1. stupně základní školy. Představuje řadu konkrétních her a pomůcek, které navozují příjemnou, tvůrčí a zábavnou atmosféru při vyučování, kdy děti pracují s chutí a samostatně. Webinář je plně zaměřen na pedagogickou praxi (praktické náměty, pracovní návody a postupy, metody a hry, ukázky netradičních pomůcek a práce s nimi).

Přihlášky zasílejte vyplněním níže uvedeného formuláře nebo e-mailem na skola.hrou@seznam.czV přihláškách uveďte vybraný termín, jméno a příjmení, datum narození (nutné pro vydání osvědčení), adresu školy, kontaktní e-mailovou adresu, případně mobilní telefon.

Přihláška Vám bude během 24 hodin potvrzena na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.  Zároveň bude vystavena faktura, kterou uhradí vysílající organizace nebo samoplátce. V případě, že Vám nebude přihláška potvrzena, neproběhla řádně a raději mě kontaktujte (tel. 737 578 263; skola.hrou@seznam.cz).

Den před konáním webináře Vám bude na Váš e-mail zaslán přihlašovací odkaz pro vstup do místnosti.
K používání služby Google Meet potřebujete účet Google.
Ověřte si prosím, že máte účet zřízen. 
 

Aktuální nabídka webinářů                            

úterý 14.05.2024 (15:00 - 18:00)  Zde je možno přihlásit se na webinář